Logica zoek

Door een misverstand ter redactie is vorige week helaas bij het redigeren van een zin halverwege de recensie van Nanne Tepper van de nieuwe cd van Scram C Baby een punt van kritiek weggevallen. Daardoor ontstond een onbedoeld effect, namelijk dat de logica van de recensie zoek lijkt: de slotalinea krijgt hierdoor een onverwacht kritisch karakter. Onze excuses daarvoor.