Kyoto-verdrag 1

Door de opmerking van een Russische regeringsadviseur over het Kyoto-protocol menen sommigen dat het protocol nu ten dode is opgeschreven. Dat terwijl het Russische ministerie van Economische Zaken een dag later meldt te streven naar de ratificatie van het protocol. Poetin heeft geen `njet' uitgesproken, maar alleen `not yet' gezegd. De twijfel is gezaaid en daarmee is het kwaad geschied.

Volgens het commentaar in NRC Handelsblad van 3 december, is een vroege dood van het Kyoto-protocol geen probleem. Onbegrijpelijk. Dit protocol is het enige internationale institutionele kader om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Snelle klimaatverandering is een feit, grotendeels veroorzaakt door menselijk handelen. Met name de allerarmsten van de wereld zullen zich niet kunnen onttrekken aan deze gevolgen. Dat we met louter technologische innovatieve ontwikkelingen een duurzaam klimaatbeleid kunnen voeren, is een misvatting. Innovaties op het gebied van energiebesparing en duurzame energie komen niet vanzelf. Daar heb je goede mondiale afspraken voor nodig. Het Kyoto-protocol biedt die noodzakelijke basis.

Als we in de toekomst willen dat ook ontwikkelingslanden hun uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk reduceren, dan moeten de rijke westerse landen nu het goede voorbeeld geven en verantwoordelijkheid nemen.

Eurocommissaris Wallström tikt de EU-lidstaten terecht op de vingers. Europa moet zich houden aan de Kyoto-afspraken, zelfs als het economisch wat tegenzit. Nederland wil zich ook houden aan die afspraken. Als we alle maatregelen in binnen- en buitenland in beschouwing nemen, is Nederland op de goede weg.

Het Kyoto-protocol is een kleine, maar belangrijke stap. Het is evident dat er meer inspanning nodig is om klimaatverandering te bestrijden. Maar dergelijke ingewikkelde multilaterale afspraken komen niet zonder horten en stoten tot stand. Het einde van Kyoto betekent een terugval van 20 jaar. Als we de resultaten die tot nu toe met Kyoto zijn bereikt weggooien zullen de gevolgen voor het klimaat desastreus zijn.

    • Pieter van Geel
    • Staatssecretaris voor Milieu