Inzameling afval Zuiden slecht

De milieustraten in Brabant en Limburg zijn niet op orde. Dit is gebleken bij een controle van de VROM-Inspectie-Zuid bij 53 milieustraten in beide provincies. In alle gevallen heeft de Inspectie tekortkomingen aangetroffen. Milieustraten zijn de inzameldepots van de gemeente, waar inwoners hun grofvuil en klein chemisch afval kunnen inleveren.

Ongeveer een kwart van de milieustraten is strijdig met het geldende bestemmingsplan, aldus de VROM Inspectie Zuid. De helft van de bestemmingsplannen is sterk verouderd, ofwel ouder dan tien jaar. Ook beschikt bijna de helft van de gevallen niet over een nood- of calamiteitenplan, dat met het oog op het opgeslagen gevaarlijke afval wenselijk is.

Circa een kwart van de milieustraten slaat afvalstoffen op in strijd met de vergunning. In de helft van de gevallen ontbreken een of meerdere bouwvergunningen van bouwwerken die op de milieustraat zijn aangetroffen. Ook heeft bij ongeveer de helft van de milieustraten geen verifieerbare toetsing aan het Bouwbesluit of toezicht tijdens de bouw plaatsgevonden.

De VROM Inspectie Zuid trof ,,opmerkelijke verschillen'' aan tussen de Brabantse en Limburgse milieustraten. Zo voldoet in Limburg 36 procent van de milieustraten niet aan de eisen die de milieuvergunning stelt aan de opslag van afval. In Brabant is dat bij 3 procent het geval. Anderzijds is er in Brabant bij 31 procent van de milieustraten strijdigheid met het bestemmingsplan geconstateerd, terwijl dat in Limburg 7 procent is.

De Inspectie stelt op basis van het onderzoek vast dat de aandacht van gemeenten en provincies voor de milieustraten op onderdelen onvoldoende is. De inspectie heeft hun schriftelijk gevraagd de tekortkomingen op te heffen. Ze zal erop toezien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.