Extra geld voor zieken en gehandicapten

Het kabinet trekt 30 miljoen extra uit om de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten volgend jaar licht te verbeteren.

In totaal is er volgend jaar 110 miljoen euro beschikbaar om de meest schrijnende gevallen te compenseren voor hun koopkrachtverlies.

Dat heeft premier Balkenende gisteren gezegd na afloop van de wekelijkse ministerraad. Van de 110 miljoen zal 25 miljoen worden gebruikt om de fiscale aftrekmogelijkheden voor langdurig zieken te verbeteren. Vijf tot zeven miljoen zal worden gebruikt om de eigen bijdrage voor bijzondere ziektekosten (AWBZ) voor langdurig zieken te verlagen en de overige ongeveer 80 miljoen zal door gemeenten via de bijzondere bijstand worden ingezet.

De Tweede Kamer besloot deze week iets extra's te doen aan de inkomens van chronisch zieken en gehandicapten, nadat was gebleken dat sommigen er vele procenten op achteruit zouden gaan als gevolg van het kabinetsbeleid. Een meerderheid van de Kamer dwong de regering toen al 50 miljoen vrij te maken voor langdurig zieken. Ook de fiscale compensatie en de aanpassing van de AWBZ was al door de Kamer geregeld.

Balkenende kon desgevraagd niet uitleggen hoe het geld verdeeld zou worden over de chronisch zieken en gehandicapten. Hij wilde ,,niet op de details ingaan''. De bijzondere bijstand is bedoeld om gemeenten de mogelijkheid te bieden mensen die langdurig op het minimum leven in bepaalde situaties iets extra's te geven. Gemeenten krijgen via het gemeentefonds geld van het rijk, maar het staat hen vrij dat bedrag zelf te verhogen of te verlagen.

De premier zei nog niet te weten hoeveel langdurig zieken met de nu aangekondigde maatregel zijn geholpen. Ook kon hij niet zeggen hoe groot de inkomensverbetering zal zijn. Balkenende onderstreepte dat het kabinet nog steeds geen garanties kan geven ,,dat niemand er meer dan 1 procent op achteruitgaat in 2004''.

Balkenende wilde ook niet ingaan op mogelijke nieuwe bezuinigingen die als gevolg van aangepaste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) nodig kunnen zijn. ,,Dat beslissen we volgend voorjaar pas'', aldus de premier. Het CPB voorspelde donderdag dat het begrotingstekort volgend jaar bij ongewijzigd beleid boven de door Brussel gestelde grens van 3 procent zal komen.

Minister De Geus (Sociale Zaken) sprak na afloop van de ministerraad van een ,,verantwoord pakket''. Het extra geld voor de bijzondere bijstand moet hij op zijn eigen begroting dekken. Het is nog niet duidelijk hoe dat gebeurt. De Geus zal de Tweede Kamer maandag of dinsdag inlichten over de details van de compensatie voor langdurig zieken.

De coalitiepartijen CDA en VVD zijn tevreden over de extra compensatie die het kabinet geeft. ,,Een solide pakket, dat recht doet aan de problemen'', zegt CDA-Kamerlid Verburg. ,,Dit is substantieel.'' Ze vindt dat de discussie nu moet ophouden. ,,Fracties die ook de laatste drie euro willen repareren, zijn onverstandig bezig.''

VVD'er Weekers spreekt van ,,keurige maatregelen''. ,,Het kabinet heeft goed naar de Tweede Kamer geluisterd.''

Overigens hekelt de liberaal de hulp die minister De Geus GroenLinks biedt bij de Robin Hood-rekening. Het ministerie zal de telefoontjes van mensen die geld willen schenken aan minima afhandelen. ,,Een gênante vertoning. Een minister onwaardig. Hij moet het zelf fatsoenlijk regelen, maar niet op deze manier.''

SP-Kamerlid Kant vindt de compensatie nog steeds ver onder de maat. ,,Het zijn doekjes voor het bloeden. Er is nu weliswaar een klein lapje bijgekomen, maar het blijft veel te weinig.''