Een gotspe

Ik ben voornemens volgend jaar bij het raadplegend referendum voor een Europese grondwet tegen die grondwet te stemmen, als premier Balkenende en anderen erin slagen een verwijzing naar God en de zogenaamd joods-christelijke traditie in die grondwet opgenomen te krijgen.

Hoewel ik geen bewonderaar ben van de Franse president Chirac, ben ik van oordeel dat de man gesteund moet worden in zijn verzet om het seculiere karakter van die grondwet te waarborgen. Het is van de gekke, zoals ook Elsbeth Etty betoogt, om God en misschien Allah en andere buitenaardse opperwezens als een soort grondslag te kiezen. Bovendien noem ik het een gotspe om in de grondwet een verwijzing naar de joods-christelijke traditie op te nemen. Europa, waarvan de grond van west naar oost en van noord naar zuid is doordrenkt van het bloed van miljoenen mensen. Hoezo joods-christelijk en voornamelijk christelijk?

Nee, de seculiere politieke partijen in ons land en naar ik hoop ook in de deelnemende landen, dienen zich met hand en tand te verzetten tegen de inbreuk op het beginsel dat kerk en staat strikt gescheiden dienen te zijn.

Zou het Balkenende toch lukken God en de rest in de grondwet op te nemen, dan hoop ik van harte dat ieder wie het beginsel van scheiding van kerk en staat lief is, zich straks tegen de grondwet zal verzetten.

    • Dick Houwaarte Nijverdal