Droogte heeft Afghaanse veestapel zwaar getroffen

Afghanistan telt 3,7 miljoen runderen, 8,8 miljoen schapen, 7,3 miljoen geiten, 1,6 miljoen ezels, 180.000 kamelen, 140.000 paarden en 12,2 miljoen kippen. Dat blijkt uit een telling van de VN-voedsel- en landbouworganisatie FAO.

Voor het onderzoek bezochten medewerkers van de FAO meer dan 36.700 dorpen (bijna alle dorpen in het land) met in totaal zo'n drie miljoen inwoners. In heel Afghanistan wonen naar schatting 25 miljoen mensen. Niet eerder werd zo'n duidelijk statistisch overzicht samengesteld van de veeteelt in Afghanistan, aldus een functionaris van de FAO.

Belangrijkste voorlopige conclusie die kan worden getrokken: de afgelopen vier jaren van aanhoudende droogte en burgeroorlog hebben de Afghaanse landbouw zeer zwaar getroffen. Het zou wel eens een jaar of tien kunnen duren voordat de veestapel zich op natuurlijke wijze heeft hersteld tot het niveau van voor het begin van de droogteperiode, zegt de FAO. Overigens lijken de weersomstandigheden zich dit jaar te hebben verbeterd.

Het zwaarst getroffen door de droogte zijn de Kuchi-nomaden en andere semi-nomadische boeren. Ongeveer 60 procent van de Kuchi heeft de hele veestapel verloren. Door de droogte en het oorlogsgeweld kwamen de afgelopen jaren, die samenvielen met het Talibaan-regime, grote vluchtelingenstromen op gang.