De chocoladeletter van Wim Duisenberg

`Het gaat allemaal alleen nog maar om geld, tegenwoordig.' Het is een veelgehoorde klacht, met waarschijnlijk altijd al een kern van waarheid. We hebben een regering die af en toe uit het kasboek opkijkt om iets over waarden en normen te roepen, maar wat wil je ook als de gemiddelde reiziger de hele reis klaagt over de service, en de volgende keer toch weer voor de laagste prijs van easyjet kiest. Geld is dan ook altijd de slotsom van elke complottheorie: `de aandeelhouders van het militair-industrieel complex' zitten erachter; mensen willen alleen maar macht omdat het wat oplevert.

Maar de macht zit tegenwoordig een stapje hoger. Neem Wim Duisenberg, tot voor kort president van de Europese Centrale Bank. Ondanks zijn slechte reputatie in de internationale financiële pers, zijn wij hier in Nederland steeds erg blij met hem geweest. Dat kwam vooral omdat we bang waren dat zijn gedoodverfde opvolger Trichet `de koers van de munt als politiek instrument zou gaan gebruiken – zoals dat in Frankrijk gebruikelijk is'. De meeste mensen weten niet precies wat dat betekent, maar horen wel meteen dat het slecht voor het geld is – en als het uit Frankrijk komt al helemaal!

Maar het ging Duisenberg helemaal niet om het geld. Niet om het beschermen van de euro, en evenmin is hij (langer) in Frankfurt blijven zitten vanwege zijn ongetwijfeld goede salaris. Eén blik op het grafiekje hiernaast (Figuur 1) is voldoende om zijn ware motieven te zien: Duisenberg heeft geprobeerd zijn initiaal te zetten in de koers van de euro. En dat is aardig gelukt, deze zelfgeschonken chocoladeletter, want het is een goed herkenbare W van Wim geworden.

Intussen schrijft de pers braaf over teleurgestelde beleggers en economie-remmende rentestanden als oorzaken van de koersval in 1999 en 2000. Want dat is het geraffineerde: burgers, beleggers en bedrijven denken dat zij uit eigen beweging handelen, maar in feite is alles wat zij doen te voorspellen met de geavanceerde computermodellen waarover de ECB beschikt. De president kan in zijn luxueuze werkkamer in Frankfurt in de computer intoetsen welke koers hij wil, en dan vertelt de computer hem hoe hoog de rente moet, wat hij tegen de pers moet zeggen, enzovoort. Het militair-industrieel complex denkt misschien dat het de volksmassa's controleert, maar is in feite alleen maar een instrument in de handen van de oppermachtige Bank, die niet gecontroleerd wordt door welke democratische regering dan ook!!!

De bewijzen voor dit machtsspel stapelen zich op. Voor een perfecte W was één opleving in de koers, halverwege de termijn van Duisenberg vereist geweest. Dat dat niet helemaal gelukt is, ligt aan Alan Greenspan, president van de Amerikaanse Federal Reserve. Hij kijkt naar de dollar, uitgedrukt in Euro's, dus zijn koersgrafiek loopt precies tegengesteld: naar boven, en na een paar schommelingen weer naar beneden. Greenspans inspanningen zijn gericht op het neerzetten van zijn initiaal, de A (en aangezien het streepje onmogelijk is, ging hij voor de ?). Beide mannen hebben geprobeerd de koers naar hun hand te zetten, met het warrige middengedeelte als resultaat.

Maar dat is nog niet alles. De stijging van de euro vanaf het tweede kwartaal van 2002 komt niet door de kracht van de euro, maar door de zwakte van de dollar. Amerika trok ten strijde tegen het terrorisme, en dat doet het vertrouwen in de munt afnemen. Intussen weet iedereen dat deze oorlog op leugens gebaseerd was. Osama is niet aangetroffen, net zo min als de wapens van Irak. Wat bewoog dus president Bush om deze oorlog aan te gaan? Juist, het dictaat van Greenspan, de eigenlijke machtigste man van Amerika. En Duisenberg kon rustig meeliften, terug naar boven, de laatste haal van de W in.

Wat kunnen wij dus in de toekomst verwachten? Anonieme bronnen rond de ECB vertellen dat Trichet niet voor zijn voorletter zal kiezen (omdat een goede C niet te maken is, én omdat men het in Frankfurt als ongepast beschouwt als de eurokoers `WC' luidt). Het wordt dus de T van zijn achternaam. Het grafiekje hiernaast (Figuur 2) laat zien hoe dat er ongeveer uit zal zien. De Bank zal de vereiste diepe koersval waarschijnlijk bewerkstelligen door op de dag van het toetreden van de 12 nieuwe oostbloklanden tot de emu, plotselinge alarmerende verhalen over grootscheepse fraude in de overheidsbegrotingen van die landen de wereld in te brengen, die enkele dagen later allemaal ontzenuwd zullen worden.

Aan deze zelfverheerlijking van de heersende klasse moet een einde komen!

    • Bastiaan Geleijnse