BERUCHTE VIRUSSEN

Brain (1986) Het eerste pc-virus. Twee Pakistaanse broers schrijven een bootsectorvirus tegen de piraterij van hun software. Redelijk onschuldig.

Robert Morris Internet Worm (1988) Een van de eerste wormen. Systemen in de VS lopen vast.

Dark Avenger (1989) Bestandsvirus maakt subtiele veranderingen in sectoren op de diskette.

Nomenklatoera (1990) Verplaatst bytes in de File Allocation Table, vergelijkbaar met verplaatsen van sectoren op een disk.

Tequila (1991) Een van de eerste polymorfe virussen.

Michelangelo (1992) Eerste virus dat veel aandacht krijgt in de media. Besmet op 6 maart, de geboortedag van Michelangelo, 10.000 computers.

Concept (1995) Eerste macrovirus.

Compat (1997) Macrovirus infecteert rekenbestanden (spreadsheets). Het virus verandert de waarden in cellen met plus of min 5 procent.

CIH/Spacefiller (1998) Bestandsvirus voor Windows 95 en 98. Het vernielt het BIOS-geheugen.

Remote Explorer (1998) Bestandsvirus voor Windows NT geeft nepmeldingen van de Windows-assistent Dr. Watson. Het misbruikt de toegangsrechten van systeembeheerders.

Melissa (1999) Combineert een macrovirus met een virus dat het adresboek van Outlook plunderde.

I Love You (2000) Filippijnse informaticastudent knipt en plakt een virus bij elkaar dat als een van de gevaarlijkste de geschiedenis in gaat.

Kournikova (2001) Een van de meest verspreide virussen in 2001. De Nederlander Jan de W. maakte het scriptvirus en wordt veroordeeld tot 150 uur dienstverlening.

Code Red (2001) Worm maakt gebruik van zwakheden in een server van Microsoft.

Nimda (2001) Gecombineerde aanval waarbij .exe- en .html-bestanden worden besmet. Gebruikt gedeelde netwerkbronnen en zwakheden in systemen om zich te verspreiden.

Bugbear/Tanatos (2002) Internetworm die een achterdeurtje in de pc openmaakt waardoor de virusschrijver in staat is creditcarddetails en wachtwoorden te ontvreemden.

SQL Slammer (2003) Wormvirus dat zich alleen richt op Microsoft SQL-servers. Het virus zorgt voor zoveel dataverkeer dat Nederlandse websites enige tijd onbereikbaar zijn.

Blaster/MS Blast (2003) Gebruikt een lek in Windows. Het getroffen systeem wordt instabiel en tracht opnieuw op te starten. Poogt een aanval uit te voeren op een website van Microsoft, maar die mislukt.

Sobig.F (2003) Massa-mailer die zich verspreidt via e-mail.