Babysterfte

Met belangstelling las ik het bericht over perinatale sterfte en het commentaar van staatssecretaris mevrouw Ross van Dorp.

Opgemerkt dient te worden dat, toen Nederland de laagste perinatale mortaliteit ter wereld had de definitie van perinatale mortaliteit ook niet overal hetzelfde was, met andere woorden: er zat dezelfde fout in. De perinatale sterfte is dus wel degelijk fors toegenomen. De perinatale sterfte was ook altijd een maat voor de kwaliteit van de totale gezondheidszorg van het betreffende land. Hoe het met de kwaliteit hiervan gesteld is, zien we dagelijks om ons heen.

    • W.W. Brouwer