Allochtonenprobleem

Naar aanleiding van de grafiek die in NRC Handelsblad van 29 november stond afgedrukt onder de kop: `Steeds meer allochtonen in Rotterdam' ben ik met een vraag blijven zitten.

Bij de toelichting staat als definitie van een allochtoon, dat die aan minstens een van de drie criteria moet voldoen. Of zelf buiten Nederland zijn geboren, of een moeder of vader hebben die buiten Nederland is geboren.

Volgt daaruit dat mijn Nederlandse zwager die in Batavia is geboren en zijn in Nederland geboren vier kinderen alle vijf hun hele leven lang als allochtoon in de boeken blijven staan? En dat alle kinderen van Nederlandse ouders die voor hun werk in het buitenland verkeren ten tijde van de geboorte van een kind allemaal eveneens tot en met het volgende geslacht allochtoon zouden zijn?

Als wij werkelijk een allochtonenprobleem willen creëren dan helpt deze definitie daarbij geweldig!

J.W. Versteeg, Dordrecht

Antwoord:

Uw interpretatie is juist. De definitie die de overheid voor allochtonen gebruikt, maakt van uw Nederlandse zwager geboren te Batavia en zijn Nederlandse kinderen toch `allochtonen'. Zo krijgt bijvoorbeeld ook een Nederlandse man die hier met een buitenlandse vrouw trouwt, met haar in Nederland `allochtone' kinderen.

Met het allochtonenprobleem wordt echter geduid op allochtonen uit arme landen dat liet de grafiek ook zien. Die nuance gaat in het spraakgebruik echter makkelijk verloren.

Om beter onderscheid te maken hanteert het rijk ook wel de term `etnische minderheden'. Daarmee worden dan mensen bedoeld wier ouders komen uit een niet-westers land, met uitzondering dan van Japan en Hongkong.

Navraag in ambtelijk Den Haag leert dat men daar het probleem ziet en discussieert over een betere definitie. Om journalistiek nauwkeurig te zijn moet dus bij `allochtonen' altijd het land van herkomst worden genoemd.

Heeft u vragen over het redactionele beleid? Mail aan lezerschrijft@nrc.nl of schrijf aan redactie opinie, postbus 8987, 3009 TH Rotterdam

    • F.E. Jensma