30 miljoen erbij voor zieken en gehandicapten

Het kabinet trekt 30 miljoen extra uit om de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten volgend jaar licht te verbeteren. In totaal is volgend jaar 110 miljoen euro beschikbaar voor compensatie van het verlies aan koopkracht in de schrijnendste gevallen.

Pagina 3