Wet Geluidhinder

Ik herinner mij een overeenkomstig voorval als wat prof. Berkhout heeft ervaren bij de totstandkoming van de Wet Geluidhinder, die ik als bedrijfsjurist en lid van een industriële commissie van nabij heb meegemaakt. De geluidsdeskundige die voor de industrie in die commissie zat, moest afhaken nadat de overheid bij zijn werkgever vragen over zijn onafhankelijke visie had gesteld. Deze geluidsdeskundige had het gewaagd in debat te gaan met de geluidsdeskundige van de overheid. Die had op het ministerie zijn technische inbreng gegeven bij het schrijven van het wetsvoorstel; vervolgens schreef hij ook het TNO-advies daarover en nam hij het technische deel van het advies van de Raad voor de Milieuhygiëne voor zijn rekening. Een telefoontje naar het bedrijf van mijn medelid, de geluidsdeskundige uit de industriecommissie, zorgde er voor dat zijn onafhankelijke mening niet meer werd gehoord.

    • Mr. W. J. Ouwerkerk