Van Ardenne: geen extra geld UNHCR

Minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) weigert nog langer de gaten te vullen op de begroting van UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN. Deze wordt geleid door oud-premier Lubbers.

Gisteren had Lubbers er bij het kabinet op aangedrongen meer geld voor zijn organisatie ter beschikking te stellen.

,,Lubbers heeft zijn zaakjes niet op orde'', verklaarde Van Ardenne vanmorgen tijdens een korte onderbreking van de ministerraad. ,,Hij heeft geen goed plan ingediend. De dagen dat wij aan het eind van elk jaar de gaten op de begroting van UNHCR vullen zijn voorbij.'' De minister verwijt haar CDA-partijgenoot Lubbers bovendien dat zijn organisatie onvoldoende oog heeft voor de problemen van vrouwen.

Vorig jaar stelde Van Ardenne aan het eind van het jaar nog wel vijf miljoen euro extra ter beschikking voor UNHCR, omdat de organisatie ook toen in financiële nood verkeerde. ,,Maar ik zei Lubbers toen: `Je moet volgend jaar alles wel op orde hebben'. Dat is nu niet het geval.''

Lubbers, sinds drie jaar Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen in Genève, uitte gisteren kritiek op het kabinet omdat het minder geld ter beschikking stelt voor de VN-vluchtelingenorganisatie dan voorheen.

In een toespraak op een bijeenkomst in Den Haag van de Postcodeloterij, een van de sponsors van UNHCR, noemde hij het ,,ironisch'' dat de bijdrage van de Nederlandse regering dit jaar is verminderd, terwijl de aantallen asielzoekers in Nederland zelf voor het eerst in lange tijd zijn afgenomen.

Het is volgens hem een illusie te denken dat dit komt doordat er minder vluchtelingen zijn. De afname in het aantal asielzoekers heeft meer te maken met de strengere controles aan de grens, meent Lubbers. Volgens de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen is de afname vooral te danken aan de opvang van de vluchtelingen in de regio van hun land van herkomst. Ook met die opvang zijn echter aanzienlijke kosten gemoeid en het is volgens Lubbers onbillijk die af te wentelen op de meestal weinig vermogende landen in de omgeving van een crisishaard.

Eerder gisteren had Lubbers dezelfde klacht ook geuit tegen enkele leden van de Tweede Kamer. De Nederlandse bijdrage aan UNHCR is volgens Lubbers dit jaar 15 miljoen euro minder dan vorig jaar. Dit jaar kan UNHCR rekenen op 53 miljoen euro. Lubbers wees erop dat het geld voor de opvang goed is besteed. ,,Als de regionale opvang goed is, vluchten minder mensen verder.''

Een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat UNHCR dit jaar minder ontvangt dan vorig jaar, al is de vermindering volgens haar maar half zo groot als Lubbers stelt. Nederland verstrekt al enkele jaren een structureel bedrag van ruim 40 miljoen euro aan UNHCR. Daarnaast geeft het incidenteel nog extra bedragen, bijvoorbeeld als er ergens in de wereld plotseling een grote vluchtelingenstroom op gang komt als gevolg van een conflict.

    • Floris van Straaten