`Training WAO'er loont nauwelijks'

Reïntegratieprogramma's voor arbeidsgehandicapten vergroten de kans op werk nauwelijks. Dat is de conclusie van een onderzoek door de Raad voor Werk en Inkomen (RWI). De kans op werkhervatting voor arbeidsgehandicapten zonder begeleiding is 27 procent, tegen 34 procent mét reïntegratietraject. Volgens de RWI ,,voert het te ver om op basis van dit relatief kleinschalige onderzoek'' algemene conclusies te trekken, maar is diepgaander onderzoek nodig.