Telefoonlijn voor Robin Hood-geld

Minister De Geus (Sociale Zaken) moedigt Nederlanders aan geld te schenken voor minima. Zijn ministerie opent een telefoonnummer waar iedereen zich kan melden die geld voor armeren wil overmaken. De Geus omarmt hiermee een idee van GroenLinks om rijken te laten betalen voor de minima. Een eenmalige verplichte `Robin Hood-heffing' die GroenLinks wil, vindt de minister te ver gaan.

,,Waar de overheid niet meer kan helpen, is het goed dat mensen voor elkaar opkomen. Ik geef ze de mogelijkheid solidariteit te tonen'', zei de CDA-bewindsman gisteravond na de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken. De Geus beloofde te zorgen dat het geld dat via het speciale telefoonnummer komt, wordt toegevoegd aan de bijzondere bijstand waarop het kabinet in 2004 170 miljoen euro bezuinigt. Gemeenten kunnen uit dit potje minima die niet kunnen rondkomen te hulp schieten.

Het oorspronkelijke idee voor een `Robin Hood-regeling' van Kamerlid Van Gent (GroenLinks) voorzag in een eenmalige heffing van 500 euro voor alle Nederlanders die meer dan 100.000 euro verdienen. Volgens Van Gent zijn er in Nederland 700.000 huishoudens die een inkomen van meer dan 100.000 euro hebben. Eenzelfde aantal mensen dat moet rondkomen van een minimuminkomen zou dan in 2004 500 euro extra moeten krijgen. Volgens cijfers van het CBS uit 2000 hebben slechts 185.000 huishoudens een inkomen dat hoger is dan 100.000 euro. De Geus wees dit af. Toch is Van Gent blij dat De Geus een deel heeft overgenomen. ,,Hij geeft eindelijk toe dat er een kloof ontstaat tussen arm en rijk''. Ze zegt dat zich al ,,een bejaarde dame'' heeft gemeld die 500 euro wil storten.

ChristenUnie-fractievoorzitter Rouvoet noemt het plan ,,sympathiek, maar een beetje gênant'' omdat de overheid volgens hem tekort schiet. Begin deze week bleek uit cijfers van Sociale Zaken dat groepen minima er 4 tot 5 procent op achteruitgaan, en een enkeling zelfs 8 procent.

UITKERINGEN: pagina 3