Studenten Nijmegen lijken wel scholieren

Studenten aan de Katholieke Universiteit Nijmegen gedragen zich als middelbare scholieren. Een wetenschappelijke houding is ver te zoeken, ze willen alleen maar weten of een onderwerp tentamenstof is. Bovendien zijn de studenten akelig braaf: ze steken in een collegezaal hun vinger op om te vragen of ze naar het toilet mogen, en melden zich af voor een hoorcollege als ze naar de tandarts moeten.

Dat blijkt uit een enquête onder docenten van het Nijmeegse universiteitsblad VOX, waar 60 mensen op reageerden. De `verschoolsing' van de universiteit is volgens de ondervraagde docenten een groot probleem. Van de docenten zegt 54 procent dat dit ten koste gaat van hun werkplezier. In de letterenfaculteit heeft tweederde van de docenten minder zin in het werk, vanwege wat wordt genoemd de ,,infantilisering van het onderwijs''.

Op de enquêtefomulieren uitten de docenten hun ergernis. Studenten gaan met een `spoorboekje' in de hand van college naar werkgroep en practicum, schrijft iemand. Eén van de docenten ergert zich aan de houding van studenten: als ze vernemen dat een onderwerp niet tot de tentamenstof behoort, vallen ze stil met hun vragen. Studenten willen vooraf tentamenvragen oefenen alsof het een CITO-toets betreft, noteert een collega.

De Universiteit Utrecht kampt met een ander probleem: de studenten zijn niet te braaf, maar te onbeschoft. De faculteit Rechtsgeleerdheid weigert nog langer mailtjes met een onbeschofte toon of inhoud in behandeling te nemen, meldt het U-blad deze week. Brutale rechtenstudenten krijgen voortaan een standaardreactie met het verzoek om hun klacht opnieuw te formuleren.

Roosterproblemen en overgangsregelingen naar het bachelor-master stelsel zorgen voor veel ongenoegen onder studenten. Sinds half november ontving het Studiepunt Rechten 1.100 mailtjes, waarvan er dagelijks een aantal ,,op het randje'' zijn. In de standaardreactie wordt benadrukt dat het ,,voor (aankomend) juristen van groot belang is dat zij zich zowel mondeling als schriftelijk op correcte wijze kunnen uitdrukken''.

De slotzin: ,,Vandaar dat ik je verzoek je klacht zo te herformuleren, dat formulering en toonzetting aansluiten bij wat in het maatschappelijk verkeer tussen opleiding en studenten gebruikelijk is.''