Slechts 9 procent ruilt ziekenfonds

Hoewel ruim een kwart van de ziekenfondsverzekerden in de afgelopen vijf jaar wel eens heeft overwogen van fonds te wisselen, heeft nog geen 9 procent dat ook echt gedaan. Degenen die alles bij het oude lieten, vonden de administratieve last te groot en meenden dat zij bij een ander fonds toch niet veel beter af zouden zijn. Dat blijkt uit het rapport Wisselen van Ziekenfonds per 1-1-2003 van het onderzoeksinstituut Nivel. De grote aandacht voor de nominale ziekenfondspremie bij de laatste Kamerverkiezingen bleek nauwelijks van invloed.