Philips

Het artikel Philips verwacht minder verlies (4 december, pagina 13) dicht bestuurder Hommen de verwachting toe dat het nettoverlies van Philips het vierde kwartaal daalt. Hommen liet zich niet uit over het nettoresultaat, maar alleen over kasstroom en schuldpositie.