OPEC speelt spelletje

De OPEC overweegt de dollar te dumpen. Hoewel de olieprijzen hoog zijn, zegt het kartel dat zijn lidstaten daar door de dalende dollarkoers niet van profiteren. Met een dollarbril op lijken de olieprijzen de afgelopen twee jaar bijvoorbeeld bijna met de helft te zijn gestegen. Maar in euro's gerekend zijn de olieprijzen nauwelijks veranderd. Dat vormt voor een deel de verklaring van de plotselinge belangstelling voor het prijzen van olie in euro's of een zogeheten `mand' met meerdere valuta's, een idee dat eerst door Rusland is geopperd en nu dus ook door de OPEC.

De waarde van de olie-export in de hele wereld bedraagt zo'n 450 miljard dollar per jaar, zodat zo'n ommezwaai theoretisch gesproken een klap zou betekenen voor de status van de dollar als 's werelds reservevaluta. Voor grote olieproducenten als Rusland en Saoedi-Arabië zou een overstap op één of meer andere valuta's ook het risico verlagen dat zij lopen door een in dollars geprijsde grondstof te exporteren en in andere valuta's geprijsde goederen te importeren. Er zou eveneens politiek garen gesponnen kunnen worden bij het dwarszitten van de VS – althans voor de binnenlandse tribune in het Midden-Oosten.

Toch is de olieprijs vanaf het begin van de commerciële oliewinning in de VS in 1859 altijd in dollars uitgedrukt, en er zijn goede redenen om aan te nemen dat dat ook zo zal blijven. Om te beginnen zou het tegelijkertijd hanteren van één of meer andere valuta's de oliemarkt minder transparant, minder liquide en minder efficiënt maken. Iedereen zou eronder lijden. De jongste suggestie van de OPEC is eerder een tactische zet om de wereld voor te bereiden op hogere prijzen dan een idee dat is ingegeven door bredere economische of politieke zorgen.

De afgelopen drie jaar heeft de OPEC de olieprijzen binnen een marge van 22 tot 28 dollar per vat gehouden. Maar sinds oktober zijn de prijzen vaker boven die marge uitgekomen dan erbinnen, en de OPEC overweegt de productie eerder nog meer te beperken dan haar uit te breiden. Door de wereld te vragen over olie na te denken in andere valuta's dan de dollar, kan de OPEC die prijsmarge verhogen zonder bang te hoeven zijn voor kritiek dat de prijzen buitensporig hoog zijn. Een stijging van de marge tot een niveau tussen de 26 en de 32 dollar zou bijvoorbeeld verkocht kunnen worden als compensatie voor de daling van de dollarkoers sinds de marge werd ingevoerd.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar:

zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • John Paul Rathbone