`Misbruik van uitkeringen is een sport'

Veel mensen maken er een sport van om misbruik te maken van uitkeringen. Dat heeft minister De Geus (Sociale Zaken) gisteren gezegd tijdens het debat in de Tweede Kamer over de begroting van zijn ministerie.

Volgens De Geus is er de afgelopen jaren ,,een gebrek aan politieke moed'' getoond om onterecht gebruik van uitkeringen structureel aan te pakken. Deze opmerking leidde even tot een fel debat met het Kamerlid De Wit (SP). ,,Ik maak bezwaar tegen dit soort verdachtmakingen'', zei De Wit. Hij vindt het onterecht om de schuld te leggen bij mensen die een uitkering krijgen. Volgens hem zit het grote probleem in de sociale zekerheid bij de uitvoering. De Geus wees dat van de hand. ,,De uitvoering is veranderd en het probleem is niet opgelost. Er is gezegd: de economie zit mee, dus laten wij nog een tijdje wachten. Wij wachten nu dus niet meer.'' Hij verklaarde dat misbruik van uitkeringen ,,krachtig'' zal worden bestreden.

De Geus zei dat het sociale stelsel aangepast moet worden, omdat het niet meer van deze tijd is. Regelingen als de WAO zijn ontworpen in andere tijden; er maken nu meer mensen gebruik van dan ooit de bedoeling was. Het is de bedoeling dat in 2006 een geheel nieuw WAO-stelsel wordt ingevoerd. Het kabinet wil ook de WW moderniseren. De Sociaal-Economische Raad zal hierover in het voorjaar van 2004 een advies uitbrengen.

De Geus kondigde verder aan dat hij in de wet een maximum wil vastleggen voor de ontslagvergoeding. Mensen die ontslagen worden, krijgen nu veelal van hun werkgever een vergoeding die is vastgesteld volgens de zogeheten kantonrechtersformule. Deze houdt in dat voor elk dienstjaar minimaal een maandsalaris wordt betaald. De Geus vindt dat dit leidt tot te hoge vergoedingen. Volgens hem zorgt dat voor een inflexibele arbeidsmarkt. Hoe hoog de maximumvergoeding moet worden, zei De Geus nog niet te weten.

De ministerraad zou vandaag spreken over het voorstel om de koopkracht van minima, waaronder chronische zieken en gehandicapten, te verbeteren. De coalitiepartijen bereikten eerder deze week een akkoord om 67 miljoen euro minder te bezuinigen op voorzieningen voor deze groep.

Het ministerie van Sociale Zaken komt binnenkort met nieuwe berekeningen hoe deze aanpassing uitpakt. De Tweede Kamer vervolgt volgende week het debat over de begroting van Sociale Zaken.