Minister: herziening van profielen in havo en vwo

De vier profielen in de hoogste klassen van havo en vwo worden even zwaar. Wel moeten de profielen wat vakken betreft meer van elkaar worden onderscheiden. Vooral de twee bèta-richtingen worden gedifferentieerder. Dat schrijft minister Van der Hoeven (Onderwijs) in een gisteren verstuurde brief aan de Tweede Kamer over herziening van de tweede fase.

Eerdere aanpassingen van de tweede fase stuitten eind oktober op kritiek van de Tweede Kamer. Met name de ongelijke zwaarte van de profielen, bijvoorbeeld door toevoeging van het vak natuurkunde aan het profiel natuur en gezondheid, bleek onacceptabel. Van der Hoeven trok haar plannen in en kondigde aan met een nieuw voorstel te komen.

Het nieuwe voorstel, dat per 1 augustus 2007 ingevoerd moet worden, gaat uit van drie verplichte vakken per profiel, een keuzevak dat samenhangt met het profiel en een volledig vrij keuzevak. De verplichte vakken voor het profiel `natuur en techniek' zijn wiskunde B, natuurkunde en scheikunde. Voor `natuur en gezondheid' zijn dat wiskunde, biologie en scheikunde. Bij beide natuurprofielen wordt een nog te ontwikkelen bètavak een keuzevak.

Bij `economie en maatschappij' zijn wiskunde, economie en het nieuwe vak management & organisatie verplicht. Alleen het profiel `cultuur en maatschappij' kent een andere indeling: twee vakken zijn verplicht (wiskunde A en geschiedenis voor vwo, een moderne vreemde taal en geschiedenis voor havo). Daarnaast moeten deze leerlingen twee vakken kiezen uit een maatschappelijk cluster (aardijkskunde, maatschappijleer, economie) en uit een cultureel cluster (kunstvak, filosofie of een taal).

Belangrijk doel van de herziening is het aantrekkelijker maken van bèta-studies voor middelbare scholieren. Door de twee exacte vooropleidingen beter van elkaar te onderscheiden, hoopt Van der Hoeven meer leerlingen hiervoor te interesseren. `Natuur en techniek' is bedoeld als vooropleidng voor natuurwetenschappelijke studies, `natuur & gezondheid' bereidt voor op `zachte' bèta-opleidingen als medische opleidingen, levenswetenschappen en opleidingen op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving.