Leeuwarden is blij met komst VVD'er Dales

De Amsterdamse VVD-wethouder Geert Dales (51) wordt naar verwachting de nieuwe burgemeester van Leeuwarden. De gemeenteraad van Leeuwarden stemde woensdag in met zijn benoeming. Van de 34 raadsleden brachten 31 hun stem op hem uit. De benoeming moet nog formeel bekrachtigd worden door het kabinet.

Op nummer twee stond de Groningse CDA-wethouder F. Paas (37). Hij kreeg twee stemmen, een Leeuwarder raadslid stemde blanco. De vertrouwenscommissie was unaniem in zijn keuze voor Dales, die nummer één op de voordracht aan de raad stond. De raad kwam woensdagavond vervroegd bijeen, nadat Dales' naam vorige week uitlekte in de pers.

Dales is 3,5 jaar wethouder van financiën en sport in Amsterdam. Met de benoeming van Dales uiterlijk per 15 april volgend jaar verliest het ,,rode bolwerk'' Leeuwarden een burgemeester van zijn eigen kleur. De PvdA is er al decennia lang de grootste partij. Dales neemt de plaats in van Margreeth de Boer (PvdA), die in oktober 2001 Loekie van Maaren-van Balen (PvdA) opvolgde, die moest aftreden na een vertrouwensbreuk in het college.

Leeuwarden zocht een netwerker, een doener en een zwaargewicht, die het met Dales heeft gekregen, verklaarden de meeste raadsleden desgevraagd. De politieke kleur speelde voor de leden van de vertrouwenscommissie een ondergeschikte rol, stelde PvdA-fractievoorzitter A.J. Dikken gisteravond. ,,Dales is de beste kandidaat. Besluitvaardig, gedreven en met een grote bestuurlijke ervaring.'' VVD'er Tom van Mourik, die deze week Arno Brok opvolgde als wethouder in Leeuwarden, noemde Dales een ,,type dat bereikt wat hij wil.'' CDA-fractievoorzitter Foka Haitsma typeerde hem als ,,een snelle denker'' en ,,een man met bestuurlijk overwicht''.

Dales maakte indruk op de vertrouwenscommissie toen hij vertelde Leeuwarden na zijn sollicitatie al zo'n tien keer te hebben bezocht. ,,Hij kende wijken en wist welke problemen er speelden'', aldus Haitsma. Groen Links-fractievoorzitter P. van der Wal noemde Dales ,,een prima kandidaat'' en ,,een scherp analyticus''. ,,De wethouders hier kunnen hun borst natmaken'', zegt Van der Wal. ,,Dit is geen man die zich tot zijn eigen portefeuille zal beperken.''

Voorzitter H. ten Hoeve van de vertrouwenscommissie karakteriseerde de nieuwe man als ,,tot in zijn tenen gemotiveerd om naar Leeuwarden te komen.'' ,,Hij heeft al een abonnement op de Leeuwarder Courant en is nu al goed op de hoogte van de problemen die hier spelen.'' Dat Dales een man is die conflicten niet uit de weg gaat, vindt Ten Hoeve geen nadeel. ,,Hij is geen grijze muis, heeft zijn emoties, maar die horen erbij.'' Een pre voor de Amsterdammer is dat hij ,,een praktijkman'' is en ,,op de uitvoering gericht'', aldus Ten Hoeve. ,,Hij heeft van nature gezag.'' Dales belooft dat hij snel Fries gaat leren. Dales is getrouwd met de Fries Rinze de Vries.

Gisteren koos de VVD-fractie Amsterdam unaniem voor haar fractievoorzitter, Frits Huffnagel, als opvolger van Geert Dales voor het wethouderschap financiën. Huffnagel (35) studeerde politicologie aan de VU in 1987. Na zijn diensttijd vertrok hij naar de werkgeversvereniging VNO-NCW waar hij secretaris werd. Hij bleef bij de VNO en stroomde door naar het opleidingscentrum De Baak, waar hij programma-manager werd.

Als gemeenteraadslid stuurde hij een bloemetje naar de inmiddels beruchte AH-medewerkers toen die een winkeldief hardhandig hadden aangehouden.