Huizen verdelen dorp

De bevolking van Made (gemeente Drimmelen) vindt de gang van zaken wel héél toevallig: drie gewilde, goedkope woningen in het centrum van het Brabantse dorp zijn verkocht aan de zoon van de burgemeester, de zoon van een wethouder en de dochter van een fractievoorzitter, die wethouder is geweest. Is hier sprake van machtsmisbruik, vragen de inwoners van Made zich af.

Burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Drimmelen doen geheimzinnig over de affaire. Gisteravond waren ze in vergadering bijeen, maar de geruchtmakende huizenkwestie kwam niet aan de orde, zeer tot teleurstelling van de publieke tribune en de pers. Alleen A. Smits, fractievoorzitter van Combinatie Algemeen Belang (CAB), de grootste partij, wilde iets loslaten: ,,Het is klip en klaar, er komt een onafhankelijk onderzoek''. De andere twintig raadsleden zwegen als het graf. Ze hebben onderling afgesproken in het openbaar niets over de huizenverkoop te zeggen, maakte Smits duidelijk. Ook het college van burgemeester en wethouders hield de lippen stijf op elkaar.

De dorpsrel begon afgelopen zomer. Aan de Middelmeede in Made werden naast elkaar drie woningen gebouwd, waarbij het bord `Te huur' stond. Toen belangstellenden gingen informeren, kregen ze van de Woningstichting Geertruidenberg (WSG) te horen dat de huizen al verkocht waren. Voor 200.000 euro per stuk. De zoon van burgemeester J. Elzinga (PvdA), de zoon van wethouder J. van Meggelen (CAB) en de dochter van CDA-fractievoorzitter en oud-wethouder A. Goos bleken de gelukkige nieuwe eigenaars.

Directeur P. Span van de woningstichting was vanochtend voor commentaar onbereikbaar. Eerder zei hij in dagblad BN/De Stem dat ,,de zaak'' voor hem ,,kraakhelder'' was. ,,In juni hebben we besloten de drie woningen te koop aan te bieden. We hebben vervolgens een folder bij de makelaar neergelegd en de zoon van Elzinga was de eerste die daarop reageerde.''

Enkele weken later liep volgens Span de dochter van Goos het makelaarskantoor binnen, een maand geleden meldde de zoon van Van Meggelen zich. ,,Deze mensen kwamen nu eenmaal als eersten'', aldus Span. Maar de bevolking gelooft er niks van.