Hormoontherapie vrouwen ontraden

Het toedienen van hormonen aan vrouwen tijdens en na de overgang moet tot een minimum worden beperkt. Een hormoontherapie mag alleen worden overwogen bij vrouwen die zodanig last hebben van onder meer opvliegers en zweetaanvallen dat ze niet meer goed kunnen functioneren. Het voorschrijven van hormonen als middel tegen botontkalking wordt ontraden. Dit staat in de nieuwe richtlijnen die het Europees bureau voor geneesmiddelenbeoordeling EMEA deze week heeft verspreid. Zij worden door alle aangesloten lidstaten overgenomen.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap, het wetenschappelijk bureau van de huisartsenbond, is tevreden over deze richtlijnen. Ze komen overeen met de standaardvoorschriften die het NHG zelf al eerder opstelde.

Aanleiding voor de nieuwe richtlijnen zijn verschillende onderzoeken waaruit onder meer blijkt dat het toedienen van extra hormonen het risico vergroot op borst- en baarmoederhalskanker. Ook wordt de kans op de vorming van bloedstolsels in aderen groter. Bovendien zijn er aanwijzingen dat gebruik van een zogeheten gecombineerde hormoontherapie (waarbij oestrogeen en progestageen wordt toegediend) resulteert in een verhoogde kans op een hartaanval Wel is er al een verband met beroerte aangetoond bij gebruik van die gecombineerde therapie.

Onderzoek leert bovendien dat hormoontherapie geen voordelen heeft voor vrouwen die in de overgangsjaren geen klachten hebben.

De Europese aanbeveling ondersteunt het beleid dat het HNG al enkele jaren voert. Maar de nieuwe studies maken het mogelijk om de afweging van voor- en nadelen nog zorgvuldiger t maken, aldus het NHG. In 1998 ontried het Genootschap huisartsen reeds de therapie omdat deze toen langdurig gebruik noodzakelijk maakte waardoor de kans op borstkanker toenam. Volgens het NHG moeten huisartsen vrouwen zelf laten beslissen of ze de hormonen gebruiken. Als ze dat doen omdat de overgangsklachten dermate ernstig zijn dat ze toch hormonen willen slikken, dan moeten huisarts en vrouw elk half jaar nagaan of ze er mee kan stoppen. Het voorschrijven van hormonen om botontkalking (osteoporose) tijdens en na de overgang tegen te gaan wordt al jaren ontraden door het NHG.