FC Piemel

De officier van justitie te Den Haag, mr. baron Van Boetselaer tot Stoetewegen, wilde na een werkzame dag juist aan zijn glaasje port beginnen, toen de telefoon ging.

,,Met mij!'' zei een stem waarin de officier moeiteloos die van burgemeester Deetman herkende. Meestal was de burgemeester de rust zelve, maar uit zijn geagiteerdheid viel op te maken dat er iets belangrijks aan de hand was.

,,Heb je de foto gezien, Boetselaer?''

,,Welke foto, burgemeester?''

,,Die foto op internet. Kijk maar op www.kickers...''

,,We hebben thuis geen internet, burgemeester. Dan zou ik terug moeten naar kantoor. Wilt u zo vriendelijk zijn de foto te beschrijven.''

Het was nu even stil aan de andere kant van de lijn.

,,Eh... juist. Het is een foto waarop je mij ziet staan, uitbundig lachend, te midden van de ADO-supporters.''

,,Dat is toch mooi, burgemeester. Direct contact met de mensen in het veld is de beste aanpak van de hooligans.''

,,Maar kijk naar die jongen rechts op de foto. Die heeft... iets uit zijn broek hangen.''

,,Iets? Kunt u in uw beschrijving van het voorwerp specifieker zijn. De wet verlangt op dit punt helderheid, burgemeester.''

Dat de aangesprokene het moeilijk had aan de andere kant van de lijn was onmiskenbaar. De officier besloot hem een handje te helpen en zei: ,,Burgemeester, gebruikt u maar het woord dat NRC Handelsblad gebruikt zou hebben als men er een berichtje van had gemaakt.''

,,Eh... geslachtsdeel.''

,,Kunt u misschien nog iets duidelijker zijn? Gebruikt u maar het woord dat de Volkskrant gebruikt zou hebben.''

,,Eh... piemel.''

,,En welk woord staat er op internet?''

,,Pik.''

,,Juist. Dat lijkt mij wel specifiek genoeg. En wat nu? Waarom heeft u mij eigenlijk gebeld, burgemeester?''

,,Ik wil dat je deze zaak onmiddellijk aanpakt, Boetselaer. Als overheid kunnen we zo'n gebrek aan respect en fatsoen niet over onze kant laten gaan.''

,,Bedoelt u met onmiddellijk ook onmiddellijk, burgemeester? Elke dag komen honderden bolletjesslikkers binnen, er dreigt een opstand in de gevangenis van Scheveningen en de moord op Blonde Neel is nog steeds niet opgelost. Ik weet niet of wij daar tijd voor hebben.''

,,Geen tijd? Wat maak je me nou, Boetselaer. Aan de slag! Er is toch wel een wetsartikel waarop zo'n jongen gepakt kan worden?''

,,Jazeker, burgemeester. Het artikel op de schending van de openbare eerbaarheid. Naar ik meen staat daar zes maanden op, plus een maximale boete van 5.250 euro.''

,,Dat is uitstekend, maar niet genoeg. Ik voel mij ook persoonlijk beledigd. Kunnen we hem daar niet op nagelen?''

,,Bent u beledigd door een geslachtsdeel? Hoe moet ik mij dat voorstellen, burgemeester?''

,,Die piemel heeft mij diep gekwetst.''

,,Weet u dat zeker, burgemeester? Je kunt gekwetst worden door wat iemand zegt. Door een snijdende opmerking of een scheldwoord, of door een misselijke satire, maar of de aanblik van een pik ook aanleiding kan zijn voor enkelvoudige belediging, dat zou ik moeten nakijken. Ik weet niet of het wetboek daarin voorziet.''

,,Dan vind je daar maar iets op. Trek alle registers open. Stuur het rechercheteam er op uit. Ik eis dat die onverlaat wordt voorgeleid. De subsidie aan ADO wordt ingetrokken, we gaan dat gajes hard aanpakken. Waarden en normen, Boetselaer.''

,,Heel goed, burgemeester. Wat bent u toch een meester in het enthousiasmeren. Maar ik heb één vraag: wat doen wij straks als prins Bernhard de boete wil betalen?''

    • Max Pam