Donner wil AIVD meer armslag geven

Functionarissen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) krijgen mogelijk ruimere bevoegdheden. Minister Donner (Justitie) laat onderzoeken of het Franse systeem in Nederland bruikbaar is.

In Frankrijk volgen ambtenaren van de contraspionagedienst DST terrorismezaken van het begin tot het einde. Donner kondigde het onderzoek gisteren in de Tweede Kamer aan in een debat over de wet terroristische misdrijven, die door een brede meerderheid van de Tweede Kamer wordt gesteund.

VVD-woordvoerder Wilders pleitte voor invoering van dat Franse systeem. In Nederland bestaat een strikte scheiding tussen het werk van de AIVD en dat van opsporingsinstanties. AIVD-gegevens mogen nu bij opsporingsonderzoek alleen gebruikt worden als 'startinformatie' voor strafrechtelijk onderzoek.

Donner zei vast te houden aan scheiding van taken van AIVD en opsporingsdiensten. Een functionaris van het Korps Landelijke Politiediensten is bij de AIVD gedetacheerd om te beoordelen welke informatie als startinformatie mag worden gebruikt, aldus Donner.

Volgens de minister is hij bereid om te kijken naar de voordelen van het Franse systeem. ,,We kunnen de mogelijkheid bekijken van de figuur van een speciale rechter-commissaris.'' Afscherming van door de AIVD gebruikte bronnen en de herkomst van vertrouwelijke stukken moeten daarbij uitgangspunt zijn. CDA, LPF en VVD dienden een motie in waarin om wetgeving binnen zes weken wordt gevraagd over de bruikbaarheid van AIVD-informatie tijdens opsporingsonderzoek.

CDA, VVD en LPF dienden ook een motie waarin de minister werd gevraagd de wenselijkheid te onderzoeken om dieren- en eco-activisten als terroristen te kunnen vervolgen. De linkse oppositie en regeringspartij D66 waren daar tegen. Gewelddadige dierenactivisten moeten wel strafrechterlijk vervolgd worden, maar niet op basis van deze wet. Volgens Donner zijn er extreme gevallen denkbaar waarbij dierenactivisme terrorisme is. Hij laat het aan het openbaar ministerie over op basis van welke wet vervolging wordt ingesteld. De nieuwe wet voorziet in verhoging van de maximumstraf voor terroristische daden. Ook is nu lidmaatschap van een terroristische organisatie strafbaar, evenals de werving voor de gewapende strijd.