Decamerone

Met genoegen las ik het artikel van David Rijser over de nieuwe vertaling van Boccaccio's Decamerone door Frans Denissen (Boeken, 28.11.03). Ik bezit de Decamerone, vertaald uit het Italiaans door Denissen, en uitgegeven door Manteau, Amsterdam, in 1982 (!). De vraag rijst, of mijn aanschaf van ruim twintig jaar geleden alsnog een miskoop blijkt. Hebben wij hier te doen met een ordinaire kruideniersstreek, of een tamelijk sterk staaltje van opportunistische schranderheid van een publiciteit zoekende tweede uitgeverij, die probeert oudbakken voor kakelvers te verkopen?

Naschrift David Rijser:

Zoals de Decamerone zelf heeft ook deze vertaling een bouwgeschiedenis. Denissen vertaalde het werk inderdaad al eerder in 1982. Maar toen hem werd gevraagd een nieuwe editie te bezorgen, was hij over die oude vertaling als geheel niet tevreden meer. Hij begon opnieuw en liet van de eerdere versie naar eigen zeggen geen spaan heel. Zijn oude vertrouwdheid met het origineel verklaart wellicht de trefzekerheid van de nieuwe vertaling. De nieuwe vertaling is overigens prachtig in kleur geïllustreerd met miniaturen uit de Franse vertaling van ca. 1430-40.

    • Mr. G.P. Zeyl