Bodar al weer weg uit Den Bosch

Priester-kunsthistoricus dr. Antoine Bodar, sinds 1 maart van dit jaar plebaan van de Sint Jans kathedraal in Den Bosch, wordt per 1 januari 2004 op zijn eigen ,,herhaald verzoek'' door bisschop Hurkmans uit zijn functie ontheven. De veeleisende taak van plebaan laat zich volgens een verklaring van het bisdom ,,niet combineren met Bodars bezigheden in wetenschap, publicistiek en het lezingencircuit'', die hij niet wenste op te geven.