Van Aartsen: weer Tweede Kamer van honderd leden

Fractieleider van Aartsen (VVD) bepleit een verkleining van de Tweede Kamer tot honderd leden, in plaats van de 150 leden van thans. Op die manier, aldus Van Aartsen voor de televisie, zou de Kamer zich meer met debat en controle op hoofdlijnen kunnen bezighouden en zodoende het kabinet ,,beter bij de les houden''. Van Aartsen vertolkt met de wens tot Kamerverkleining vooralsnog een persoonlijk standpunt, aldus een VVD-woordvoerder. In het regeerakkoord zijn alleen afspraken gemaakt over de invoering van een vorm van districtenstelsel bij Kamerverkiezingen. De kleinere Kamer kwam al voor in het concept-verkiezingsprogramma van de VVD dat Van Aartsen in 1976 schreef. Het haalde toen niet de definitieve versie van het verkiezingsprogramma. De Kamer telde vóór 1956 ook honderd leden.