Twee kentekens, één uitkering

Een kleine 850 Groningse bijstandsgerechtigden hebben twee of meer kentekens op hun naam staan. Er zijn 104 klanten die relatief nieuwe auto's (van na 1999) in bezit hebben. Bij 73 bijstandsontvangers met auto's is een sterk vermoeden van fraude.

Een en ander blijkt uit een tot nog toe uniek onderzoek naar het autobezit onder 9400 mensen in de gemeente Groningen met een bijstandsuitkering. Voor het onderzoek werden de bestanden van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), de belastingdienst en de bestanden van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Groningen vergeleken.

Wie bijstand krijgt mag een auto bezitten. Is de dagwaarde ervan echter meer dan 2300 euro, dan moet dit worden opgegeven. De auto wordt dan gerekend tot het eigen vermogen. De hoogte daarvan kan van invloed zijn op het recht op een uitkering. Uit het onderzoek blijkt dat 2698 bijstandsgerechtigden een kenteken op naam hebben.

Nader onderzoek zal worden verricht naar 73 klanten van de sociale dienst, bij wie sterke vermoedens van fraude bestaan. Eén persoon uit deze groep had bijvoorbeeld 127 kentekens op zijn naam staan.