Tekort op begroting boven drie procent

Het begrotingstekort zal als gevolg van een krimpende economie volgend jaar oplopen tot 3,25 procent van het bruto binnenlands product. Bij ongewijzigd beleid overschrijdt Nederland daarmee de Europese regels.

Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in zijn vandaag verschenen Economierapportage december 2003. Het tekort loopt dit jaar al op tot 3 procent, verwacht het CPB. Volgens de Europese begrotingsafspraken mag een land niet boven dit percentage uitkomen.

Het grotere tekort is volgens het Planbureau te wijten aan tegenvallende belastinginkomsten en hogere zorguitgaven. Dit jaar zal de economie met 0,75 procent krimpen. Eerder hield het CPB nog rekening met `nulgroei' voor 2003. De groeiverwachting voor volgend jaar wordt niet aangepast; die zal naar verwachting 1 procent bedragen. De werkloosheid blijft dit jaar steken op 5,25 procent van de beroepsbevolking en loopt volgend jaar op tot 7 procent.

De negatieve bijstelling die het CPB nu voorspelt, brengt minister Zalm (Financiën) in problemen. Vorige week toen Zalm een nederlaag leed in Brussel om Frankrijk en Duitsland aan te pakken wegens schending van de Europese afspraken – wimpelde Zalm suggesties als zou Nederland ook een tekort van 3 procent kunnen verwachten nog af. ,,Dat zal niet gebeuren'', zei hij in Brussel. Zijn woordvoerder spreekt nu van ,,een serieus te nemen signaal'', maar zegt te verwachten dat de cijfers voor 2003 positiever zullen uitpakken dan het CPB verwacht.

Tot nu toe verwachtte Zalm een tekort van 2,7 procent voor dit jaar. Extra bezuinigingen in 2004 lijken onvermijdelijk, omdat hij wil vasthouden aan de Europese afspraken. Dat nog dit jaar extra wordt bezuinigd, is niet waarschijnlijk. Het eerstvolgende moment om in te grijpen is pas volgend voorjaar, als de verkennende besprekingen voor de begroting 2005 beginnen en er aanpassingen gedaan kunnen worden voor het lopende jaar.

Binnen de coalitie is verdeeld gereageerd op de nieuwe ramingen. VVD'er De Grave vindt dat er extra bezuinigd moet worden. ,,Afhankelijk van de analyse van het CPB over de oorzaken van het tekort moeten we kijken of we incidenteel wat gaan doen of met structurele maatregelen gaan komen'', zegt De Grave. ,,De harde grens is in elk geval 3 procent, daar mogen we niet overheen.'' D66 vindt bezuinigen niet nodig als blijkt dat de nieuwe tegenvallers het gevolg zijn van de economische conjunctuur. Pas als de begrotingsdoelstellingen op lange termijn in gevaar komen, wil D66 extra ingrijpen. Het CDA onthoudt zich vooralsnog van commentaar.

Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) vindt het nog te vroeg om over extra bezuinigingen te praten.

WWW.NRC.NL: rapport