Te koop: bondsbureau van atletiekunie

Als financiële steun uitblijft moet de atletiekunie na de Olympische Spelen in Athene haar ambities danig bijstellen. Om dat te voorkomen, wordt serieus overwogen het nog maar twee jaar oude bondsbureau te verkopen.

De presentatie van een ambitieus olympisch programma van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) ging gisteren gepaard met een klaagzang over geld. De teneur: tot en met de Olympische Spelen van volgend jaar in Athene kennen de Nederlandse topatleten geen beperkingen, maar voor het vervolg schilderde voorzitter Martin van Rooijen een somber perspectief. ,,In 2005 zouden wel eens pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden.''

Met creatieve verkenningen naar geldbronnen, anticipeert het bestuur van de KNAU inmiddels op toekomstige sombere tijden. Het meest verstrekkende plan is de verkoop van het nog maar twee jaar oude bondsbureau in IJsselstein. De bedoeling is dan, dat de atletiekunie verhuist naar het 'Huis van de Sport' in Utrecht, waar momenteel al vijf sportbonden gezamenlijk onderdak hebben. Voorzitter Van Rooijen vertelde gisteren, dat er al oriënterende gesprekken over een dergelijke verhuizing zijn gevoerd en wat hem betreft de stap serieus moet worden overwogen. ,,Als wij op die manier vermogen kunnen vrijmaken om beleid te kunnen uitvoeren, hebben we veel gewonnen.''

Er is het KNAU-bestuur veel aan gelegen geld te genereren voor topsport en vooral talentontwikkeling, omdat na jaren van kommer en kwel er eindelijk sprake is van sportief perspectief. Atleten van het kaliber Kamiel Maase, Simon Vroemen, Lornah Kiplagat, Bram Som, Gert-Jan Liefers, Rutger Smit of de 4x100 meter-estafettelopers verdienen volgens de atletiekunie ook na `Athene' ondersteuning om terugval te voorkomen.

De bond heeft het aangedurfd om in het olympisch jaar 2004 éénvierde deel van het jaarbudget (5 miljoen euro) vrij te maken voor topsport. Het gaat exact om een bedrag van 1.249.755 euro. Door het ontbreken van een hoofdsponsor is voor het tweede achtereenvolgende jaar een substantieel deel (468.000 euro) van dat bedrag uit de algemene middelen gehaald. Volgens Van Rooijen is dat mogelijk dankzij de toeloop van leden. De voorzitter: ,,Jaarlijks groeit de KNAU met 3.000 tot 3.500 leden. Samen met de indexering van contributie compenseren die nieuwe leden voor een groot deel die extra uitgaven aan topsport. Ledengroei is als geheime sponsor zelfs een strategische pijler van ons beleid geworden.''

Na het wegvallen van Delta Lloyd zal de KNAU het in 2004 voor een tweede jaar zonder hoofdsponsor moeten doen. Van Rooijen greep de presentatie van gistermiddag aan om nog eens fel uit te halen naar het Rijk, dat volgens hem met de rigide bezuinigingsoperatie bewijst niet in staat te zijn tot het creëren van een topsportcultuur in Nederland. De KNAU wordt de komende twee jaar voor 330.000 euro gekort op overheidssubsidies.

De voorzitter verwees naar landen als Frankrijk en Duitsland, waar op 's lands begrotingen respectievelijk 640 miljoen euro en 133 miljoen euro aan topsport wordt besteed. ,,En in Nederland moeten we het met minder dan 60 miljoen voor topsport én breedtesport doen'', sneerde hij. ,,Voor de overheid is sport interessant, maar niet belangrijk. De Nederlandse successen zijn toevalstreffers. Er is geen visie, geen beleid. De armzalige discussie over de sportbegroting in de Tweede Kamer heeft dat nog eens duidelijk gemaakt.''

De atletiekunie maakt zich tot en met de Spelen in Athene geen zorgen om de atleten met een olympische status. Er is een programma uitgestippeld met trainingskampen in Kenia, Zuid-Afrika en het Italiaanse Grosseto, waar komende zomer ook het laatste voorbereidingskamp op `Athene' wordt gehouden. En volgens de drie bondstrainers Gerard Nijboer (weg), Honoré Hoedt (middenlange-afstand) en Peter Verlooy (explosieve nummers) verloopt de olympische voorbereiding naar wens.

Enige rimpel is het wegvallen van sportarts Peter Vergouwen, die vrijwel de volledige Nederlandse atletiekploeg onder zijn hoede heeft. Doordat zijn praktijk bij het voedingsconcern Numico recentelijk werd opgedoekt, is de medische begeleiding van atleten weggevallen. Tot grote ergernis van het KNAU-bestuur. Volgens Van Rooijen is het ondenkbaar dat de atleten tot de Spelen verstoken blijven van Vergouwens begeleiding. ,,Ik heb daarover een gesprek met technische directeur Alberda gehad en vertrouw er op dat NOC*NSF met een oplossing komt.''

    • Henk Stouwdam