Stroombranche wil duidelijkheid

Energieproducenten wachten met het bouwen van nieuwe elektriciteitscentrales tot zij meer duidelijkheid krijgen van de overheid over de uitstoot van kooldioxide. Ook vinden zij de huidige elektriciteitsprijzen te laag om nieuwe investeringen te rechtvaardigen. Tijdens een bijeenkomst van energiebedrijven bleek vandaag dat er voor het einde van dit decennium meer capaciteit moet bijkomen en duurt het vier jaar voor een gas- of kolengestookte centrale er kan zijn. Voorzitter A. Korff vindt dat Nederland minder afhankelijk van het buitenland moet zijn.