Steun aan kunstenaars

De Mondriaan Stichting heeft 970 duizend euro toegezegd voor de ondersteuning van 16 kunstenaarsinitiatieven. Dat is ruim 150 duizend euro meer dan in 2002. Nieuwkomers zijn Defka uit Assen, Voorheen de Gemeente uit Leeuwarden, OpTrek uit Den Haag en Quarantine uit Amsterdam. Volgens de Mondriaan Stichting vormen de kunstenaarsinitiatieven ,,het laboratorium van de beeldende kunst'' en zijn ze daarom van groot belang voor het kunstklimaat in Nederland. De organisaties kampen met gemeentelijke bezuinigingen en stijgende kosten door het wegvallen van ID-banen. Ook komen ze door hun experimentele karakter zelden in aanmerking voor sponsoring door bedrijven. De Mondriaan Stichting wil het budget voor kunstenaarsinitiatieven nog meer verhogen.