`Seksueel geweld terug in polis'

Verzekeraars mogen slachtoffers van seksueel geweld niet zomaar van een aansprakelijkheidsverzekering uitsluiten. Deze maatregel beperkt de concurrentie tussen verzekeringsbedrijven. Dat is de conclusie van de Universiteit Utrecht in een rapport, dat gisteren bij kartelautoriteit NMa is binnengekomen. Slachtoffers van seksueel geweld kunnen geen beroep doen op de WA-verzekering van de dader. Het gaat hier om de opzetclausule. Het rapport is gemaakt in opdracht van het Clara Wichmann Instituut, dat de rechtspositie van vrouwen wil verbeteren.