Regionale leider Georgië wil nog meer autonomie

Aslan Abasjidze, de leider van de Georgische regio Adzjarië, heeft de voor januari uitgeschreven verkiezingen bestempeld als ,,een farce'' en opnieuw – zij het impliciet – gedreigd zijn regio onafhankelijk te verklaren.

Abasjidze, die zich tot ongenoegen van de nieuwe leiders in Georgië al geruime tijd in Moskou ophoudt, zei gisteren dat de verkiezingen tot juni moeten worden uitgesteld omdat er te weinig tijd zou zijn ze goed voor te bereiden. Hij eiste tevens meer autonomie voor Adzjarië. Hij herinnerde de nieuwe machthebbers in Tbilisi aan het verleden: ,,Als we vrede willen moeten we terugkeren naar wat vroeger is gebeurd. Georgië is voortgekomen uit afzonderlijke historische regio's. We moeten naar die formule terugkeren. Als we niet veranderen herhaalt zich de geschiedenis'', aldus Abasjidze, kennelijk herinnerend aan de oorlogen waarmee twee andere regio's, Abchazië en Zuid-Ossetië, zich begin jaren negentig van Georgië hebben afgescheiden.

Abasjidze regeert zijn Adzjarië als een feodaal vorst; het centrale gezag in Tbilisi heeft er niets te zeggen. Adzjarië grenst aan Turkije. Mede dankzij zijn goede relaties met Moskou en de aanwezigheid van een Russische militaire basis in Batoemi, de hoofdstad, beheerst Abasjidze de lucratieve smokkelroutes die via Batoemi lopen.

De Adzjarische leider is een oude criticus van de op 23 november verdreven president Sjevardnadze, maar hij sloot zich tijdens de golf van protesten tegen de vervalsing van de verkiezingen van 2 november wel bij de president aan. Het aftreden van Sjevardnadze was – zei hij ook gisteren – een staatsgreep, ,,en geen revolutie, laat staan een fluwelen of een rozenrevolutie''. Abazjidze heeft nog niet met zoveel woorden gezegd of hij de presidents- en parlementsverkiezingen van januari zal boycotten. Maar de suggestie dat hij dat zal doen suggereert tevens dat hij niets terugneemt van de de facto afscheiding van zijn regio.

Inmiddels is in Georgië een Amerikaanse delegatie aangekomen voor overleg over de Georgische verkiezingen en Amerikaanse hulp. ,,We willen de behoeften van Georgië en de moeilijkheden van dit moment bekijken'', aldus Lynn Pascoe, onderminister van Buitenlandse Zaken. Later deze week komt ook de Amerikaanse minister van Defensie Rumsfeld in Tbilisi langs.

Interim-president Nino Boerdzjanadze wees gisteren in Tbilisi nog eens op de rampzalige economische situatie van Georgië. Ze zei dat er geen geld is voor uitbetaling van lonen en pensioenen en de aanleg van voorraden energie voor de winter.

In de Georgische hoofdstad werd gisteren een bomaanslag gepleegd op het gebouw van de staatstelevisie. Er vielen geen gewonden en de schade was licht. De uitzendingen – de televisie ondervroeg juist de Russische ambassadeur in Georgië – werden niet onderbroken. ,,Er zijn krachten in Georgië die paniek willen zaaien, maar ik zeg de samenleving dat we dat niet zullen toestaan'', aldus interim-president Nino Boerdzjanadze over de aanslag.