Privé-klinieken 1

De berichtgeving over misstanden die door de Inspectie voor de Volksgezondheid in een twintigtal onderzochte privé-klinieken zijn waargenomen, is tendentieus (NRC Handelsblad, 27 november).

Het artikel doet het voorkomen alsof het in de polikliniek voor Flebologie in Terwolde gaat om een hopeloos zootje medisch ongeregeld, vooral geschikt om patiënten in gevaar te brengen. Men zou, ,,volgens de kliniek succesvol behandeld worden [...]'' maar [...] ,,moet een patiënt dat willen?'' Onnozeler vraag is mij niet eerder gesteld. Ik moet medische gegevens over mijzelf prijsgeven om dat toe te lichten, maar dat heb ik er voor over.

Ik ben in ernstige mate vaatpatiënt. De gerenommeerde vaatchirurg die mij behandelde en die ik nog steeds consulteer, achtte de operaties die ik zou moeten ondergaan, gezien mijn leeftijd, bezwaarlijk voor mijn kwaliteit van leven. Hij verwees mij naar de arts J.Vriezen in Terwolde voor een behandeling met injecties.

Ik kwam daar aan op krukken en verbandschoenen en mocht er, in vrijwel elk opzicht, het tegendeel ervaren van wat uw redacteur de Polikliniek aan feilen toeschrijft. Er werd omstandig gevraagd naar mijn medicijngebruik en naar andere kwalen; mij werd geen wonderbaarlijke genezing voorgespiegeld; ik werd door kundig en vriendelijk personeel bijgestaan in hygiënische wachtruimten en behandelkamers; en ik genas door het geduldig en kundig ingrijpen van de arts van lieverlee in optimale mate. Mijn voeten raakten buiten gevaar, de nachtelijke pijnen verdwenen, de claudicatio intermittens is op de terugweg. Ik ben zowel mijn vaatchirurg als dokter Vriezen zeer dankbaar.

    • A.J. Cuppen