Onderzoek stamcellen verdeelt EU

Ministers van de landen van de Europese Unie hebben geen overeenstemming bereikt over het gebruik van Europese fondsen voor stamcelonderzoek bij overtollige menselijke embryo's.

De EU-ministers (van wetenschapsbeleid) deden gisteren een laatste poging tot een akkoord te komen, voordat op 31 december een moratorium afloopt. Onlangs nog adviseerde het Europese Parlement in deze gevoelige kwestie nog om wél Europees geld voor stamcelonderzoek beschikbaar te stellen.

Nederland, Groot-Brittannië, België, Frankrijk en nog enkele lidstaten verwierpen een compromisvoorstel van het Italiaanse voorzitterschap, omdat dit volgens hen te restrictief was. Volgens dit compromisvoorstel zouden alleen stamcellijnen mogen worden gebruikt die al op de datum van het ministersbesluit (3 december) bestonden.

Europees Commissaris Philippe Busquin (Onderzoek) zei dat instemming met het Italiaanse voorstel een ,,rem op het onderzoek'' zou betekenen. Onder meer Duitsland, Italië, Oostenrijk en Spanje, die zelf een zeer restrictieve wetgeving hebben op dit onderzoeksterrein, konden zich wel vinden in het Italiaanse voorstel.

Volgens Duitse diplomaten moet het moratorium nu in stand blijven, terwijl de onderhandelingen onder het volgende Ierse EU-voorzitterschap verdergaan. Maar Eurocommissaris Busquin zei dat de Europese Commissie nu ,,geval voor geval'' projectaanvragen zal bekijken. Een comité met vertegenwoordigers van alle lidstaten kan een Commissiebesluit dan alleen met gekwalificeerde meerderheid tegenhouden.

De Europese Commissie had zelf voorgesteld EU-geld ter beschikking te stellen voor stamcelonderzoek, waarbij stamcellijnen mogen worden gekweekt uit embryo's (van ivf-behandelingen) die al voor 27 juni 2002 bestonden. Dit is de datum waarop het zogenoemde zesde EU-kaderprogamma voor onderzoek (2002-2006) werd goedgekeurd. EU-geld voor stamcelonderzoek mag alleen naar instellingen in lidstaten die daarmee instemmen. Uit stamcellen kunnen allerlei typen cellen worden gemaakt, wat mogelijk geneesmiddelen oplevert tegen ziektes als diabetes, Alzheimer en Parkinson.