`Nieuwe golf reorganisaties'

De financiële sector ondergaat de komende vijf jaar opnieuw een reorganisatiegolf. Dat voorspellen de Economist Intelligence Unit en PricewaterhouseCoopers naar aanleiding van gezamenlijk internationaaal onderzoek onder directieleden van 123 financiële dienstverleners.Volgens de onderzoekers zullen de overnames en fusies uit de jaren negentig plaatsmaken voor minder riskante en beter renderende samenwerkingen, allianties en uitbesteding van activiteiten. Ook vindt er een een verschuiving plaats van internationale expansie naar regionale activiteiten en de ontwikkeling van nichemarkten, kleine gespecialiseerde markten. Het lijkt erop dat de middelgrote marktpartijen de komende jaren voor de onprettige keuze komen te staan om zich of te laten overnemen.