Moslim: imam hier opleiden is niet nodig

De meeste moslims hebben geen behoefte aan een centrale Nederlandse imam-opleiding. Moslimjongeren zijn wel op zoek naar religieuze leiders die geworteld zijn in de Nederlandse en de moslimcultuur.

Dat staat in een onderzoek in opdracht van de ministeries van Onderwijs en Grote Steden- en Integratiebeleid onder moslims en moslimorganisaties, dat staatssecretaris Nijs (Onderwijs) vandaag naar de Tweede Kamer zou gaan sturen.

Volgens de onderzoekcommissie, onder leiding van de Utrechtse emeritus hoogleraar privaatrecht J. de Ruiter, komt de lage behoefte aan een landelijke imamopleiding door de grote autonomie van plaatselijke moskeeën en het feit dat zij te weinig geld hebben om een goed opgeleide imam te betalen. ,,Ook ziet het er naar uit dat zij door onderlinge verdeeldheid en de daarmee samenhangende geringe organisatiegraad niet in staat zijn een draagvlak voor een gemeenschappelijke opleiding te creëren'', staat in het rapport.

Voormalig minister van Grote steden- en Integratiebeleid Van Boxtel (D66) pleitte vorig jaar voor het oprichten van een centrale imamopleiding. Aanleiding waren onder meer uitspraken van de Rotterdamse imam El-Moumni, die homo-onvriendelijke uitspraken deed.

Volgens Van Boxtel zouden in Nederland opgeleide imams de integratie van moslims kunnen bevorderen. Zijn voorganger op Binnenlandse Zaken Dijkstal was ook voor het oprichten van Nederlandse imamopleidingen.

Volgens de commissie-De Ruiter hebben in Nederland opgroeiende moslimjongeren wel veel behoefte aan ,,een nieuw type religieus leider''. Zij herkennen zich steeds minder in imams die uit het buitenland naar Nederland komen en zoeken naar religieuze leiders die ,,gepokt en gemazeld moeten zijn in de Nederlandse cultuur en daardoor in staat moeten zijn op een authentieke manier de islamitische religieuze boodschap met die Nederlandse cultuur te verbinden''.

In plaats van een opleiding voor de gehele moslimgemeenschap is het volgens de onderzoekers realistischer om te denken aan een opleiding per godsdienstige richting of groepering binnen de islam. ,,Een aantal moskeeën zou een vereniging of stichting kunnen oprichten, die zich ten doel stelt een nader omschreven opleiding te verzorgen''.