Letselschade

Uit het onderzoek van de Stichting de Ombudsman naar de afhandeling van schaderegeling voor slachtoffers van letselschade blijkt datgene wat al decennialang bekend is.

Van geval tot geval blijkt dat schade die geregeld wordt door mensen die bij die afhandeling belangen hebben, ernstige problemen veroorzaakt, die structureel zijn en alleen maar opgelost kunnen worden wanneer de oorzaken van die problemen worden aangepakt (NRC Handelsblad, 24 november). Wat niet uit het onderzoek van de Ombudsman blijkt, is het niet te weerspreken feit dat de vastgestelde `termijnoverschrijdingen, overtreding van gedragscodes, etc,' niet via de onafhankelijke rechter een halt wordt toegeroepen noch waarom niet. Wat ook niet uit genoemd onderzoek naar voren komt, maar wel uit onze ervaringen blijkt, is dat veel letselschadeslachtoffers geen advocaat kunnen vinden die bereid is voor hen op te treden.

Het no cure no pay-systeem zal geen structurele oplossingen brengen en zal ten koste gaan van mensen, die een gecompliceerde en bewerkelijke schade lijden, die financieel en publicitair (lees financieel) voor vele advocaten niet de moeite waard is.

    • Harry Teernstra
    • Stichting Advocadur