Koopkrachtverlies minima beperkt

Het kabinet neemt onder druk van de Tweede Kamer maatregelen om het koopkrachtverlies van de minima te beperken. De ministers De Geus (Sociale Zaken) en Hoogervorst (Volksgezondheid) en staatssecretaris Wijn (Financiën) zegden gisteren in een debat met de Kamer toe speciaal chronisch zieken en gehandicapten ruimer te compenseren voor hun hogere zorguitgaven.

Hoeveel zij er gemiddeld minder op achteruitgaan, kan pas over enkele weken worden becijferd. Het Kamerlid Verburg (CDA) zei te verwachten dat er nu geen onaanvaardbare koopkrachtdaling meer zal optreden. De bewindslieden weigerden, tot ergernis van de oppositie, zich vast te leggen op een maximaal toelaatbaar percentage aan koopkrachtverlies.

Hoogervorst beloofde te zullen sleutelen aan de eigen bijdragen voor extramurale zorg, waaronder niet-medische thuiszorg. De hogere inkomens gaan meer betalen, ten gunste van de lagere inkomens. De Geus kort 50 miljoen euro minder op de bijzondere bijstand. Gemeenten worden aangespoord met dat geld voor mensen onder de inkomensgrens collectieve ziektekostenverzekeringen plus aanvullende verzekeringen af te sluiten. De oppositiepartijen hadden hier ten minste 150 miljoen euro voor willen uittrekken.

Wijn legde zich na een aanvankelijke weigering neer bij de wens van de Kamer om het Belastingplan 2004 open te breken. Hij zal de buitengewone aftrekposten voor de thuiszorg en (zelfhulp-)medicijnen verruimen. Dat kost 17 miljoen euro, die zal worden opgebracht door de algemene heffingskorting voor iedereen van 1.827 naar 1.825 euro te verlagen.

Deze week werd uit informatie van Sociale Zaken duidelijk dat er onder de minima grote groepen mensen zijn die er 4 tot 5 procent op achteruitgaan door een opeenstapeling van bezuinigingsmaatregelen. In een enkel geval loopt dat verlies op tot 8 procent. De Geus gaf gisteren aanvullende cijfers: 33.000 huishoudens van chronisch zieken en gehandicapten gaan er meer dan 1 procent in inkomen op achteruit, en naar schatting 8.000 daarvan meer dan 2 procent. Daarnaast zijn er nog 29.000 huishoudens met een minimuminkomen die meer dan 1 procent aan koopkracht verliezen, 6.000 die meer dan 2 procent verliezen en 1.000 meer dan 5 procent.

Volgens de oppositie had premier Balkenende beloofd dat het koopkrachtverlies voor iedereen beperkt zou blijven tot 1 procent. Balkenende legde dinsdag in een brief uit dat hij over gemiddelden had gesproken. Er was voor gewaarschuwd dat er uitschieters zouden zijn, benadrukte gisteren ook een geïrriteerde De Geus. De vakbeweging reageerde gisteren honend op de toezeggingen van de regering. CNV-voorzitter Terpstra noemt het debat ,,een gênante vertoning'' omdat het kabinet de zwakste groepen slechts met tegenzin had willen compenseren.