Kamer: geen bezwaar tegen gen-gewassen

Genetisch aangepaste gewassen vormen geen gevaar voor de volksgezondheid, en bieden ,,kansen voor een duurzame landbouw''. Dat hebben CDA, VVD, PvdA en LPF vandaag gezegd in de Tweede Kamer. De consument moet volgens alle partijen echter wel kunnen kiezen tussen traditioneel geteelde gewassen en genetisch gemodificeerde gewassen ofwel genetically modified organisms (gmo's). De SP en GroenLinks zijn tegen gmo's.

De Kamer debatteerde vanmorgen over de `coëxistentie' tussen `gen-voedsel' en conventionele gewassen. De kern van de zaak is de mogelijke beïnvloeding door natuurlijke bestuiving van gewassen door gmo's. Hiernaar moet nog onderzoek worden gedaan voordat vergunningen voor genetisch aangepaste gewassen worden afgegeven. Ook voor minister Veerman (Landbouw, CDA) staat keuzevrijheid voor de consument ,,buiten kijf''. Hij citeerde uit een recent Brits wetenschappelijk onderzoek, waaruit zou blijken dat genetisch gemodificeerde maïs op een afstand van 24 meter moet staan van `natuurlijke' maïs om geen significante genetische invloed uit te oefenen. Over aansprakelijkheidsregels bij onbedoelde beïnvloeding van gen-gewassen op andere gewassen bestaat nog geen duidelijkheid. Een werkgroep van de ministeries van Justitie, Landbouw en VROM gaat zich hierover buigen.

Gisteren sprak minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) zich, in een toespraak voor de Leidse universiteit, al uit voor de opheffing van het invoerverbod van de EU op gmo's uit de Verenigde Staten. ,,De VS klagen terecht over handelsbelemmering'', aldus Brinkhorst. ,,Het maakt een tegenstrijdige indruk om aan de ene kant biotechnologie te stimuleren, en aan de andere kant de invoer van biotechproducten te verbieden.'' Volgens een woordvoerder van Economische Zaken verwoordde Brinkhorst het kabinetsstandpunt. ,,Nederland is actief voorstander van de opheffing van het moratorium.''

Tegenstanders van gen-gewassen zeggen dat de mogelijke risico's voor de gezondheid van het eten van dergelijke gewassen nog onbekend zijn.