Gijzeling schadelijk voor imago

Boze Belgische werknemers hebben gisteren voor de tweede keer in nauwelijks een week de directie van een bedrijf in Wallonië in haar kantoor gegijzeld uit onvrede over de afvloeiing van werknemers. De actie bij een filiaal van het Franse bedrijf Alstom in Beyne-Heusay bij Luik werd na enkele uren beëindigd na toezeggingen over een afvloeiingsregeling. Bij Alstom worden 131 van de 143 banen geschrapt door overplaatsing van activiteiten naar Frankrijk.

De Belgische regering toonde zich gisteren bezorgd, omdat het imago van België wordt geschaad en het sociale klimaat verziekt. Vorige week hielden werknemers van een Sigma-verffabriek in het Waalse Manage directieleden drie dagen in hun kantoor gegijzeld uit onvrede over het ontbreken van een goede afvloeiingsregeling. De actie werd toen beëindigd na toezeggingen en na een dreigement van de federale overheid met politie-ingrijpen. Gisteren dreigde minister Dewael (Binnenlandse Zaken) al enkele uren na het begin van de actie met politie-ingrijpen.

Minister Vandenbroucke (Sociale Zaken) heeft voor vandaag vakbonds- en werkgeversorganisaties bij zich ontboden. Volgens Vandenbroucke moet de vakbondsleiding haar leden duidelijk maken dat gijzelingsacties onaanvaardbaar zijn. Vandenbroucke riep de werkgevers op zich te houden aan een vorig jaar gedane belofte om bij stakingsacties niet te snel naar de rechter te stappen. De afgelopen jaren werden in Wallonië al vaker directies door werknemers gegijzeld.