`Gaan de poorten van de stad dicht?'

Minister Verdonk bezocht gisteren Rotterdam, dat mensen met lage inkomens wil weren. ,,Geldt dat ook voor Nederlanders?'' vraagt een vrouw met een hoofddoek.

De jonge vrouw heeft haar vraag lang voor zich gehouden. Maar wanneer de burgemeester en de minister op het punt staan te vertrekken uit de Marokkaanse `vrouwenwerkplaats' in het Oude Noorden van Rotterdam, stelt ze hem toch. Haar gezicht onder de witte hoofddoek is rood aangelopen. ,,Mevrouw de minister, hoe denkt u nou over de plannen? Wij zien het als: de poorten van de stad gaan dicht voor mensen die weinig verdienen en de taal slecht spreken. Of geldt het óók voor Nederlanders?''

Minister Verdonk (Integratie en Vreemdelingenzaken) houdt zich op de vlakte, zoals ze dat een uur eerder op de persconferentie na afloop van haar gesprek met het college ook deed. Daar zei ze ,,de problematiek te onderkennen'' en noemde ze Rotterdam zet door. Op weg naar een stad in balans een ,,analyse met denkrichtingen van oplossingen''. ,,Rotterdam heeft grote problemen'', zegt ze nu. ,,Er komen hier te veel kansarme mensen, dus heeft het college plannen gemaakt om daar wat aan te doen.''

De vrouw met het hoofddoekje: ,,Dat beseffen wij. Maar toch komt het anders over. Het komt zo over dat wij denken: er klopt iets niet.'' Ze wijst naar haar moeder, die ook in de kring vrouwen zit voor wie burgemeester Opstelten van Rotterdam (,,Zal ik even helpen?'') net thee heeft ingeschonken, nadat hij eerder al was opgestaan om zijn stoel vrij te maken voor een vrouw die moest staan. ,,Mijn moeder bijvoorbeeld. Die spreekt misschien geen perfect Nederlands. Maar ze heeft wel goede waarden en normen. Ze geeft naailes. Ze is niemand tot last.''

Ze richt zich tot de burgemeester, haar stem trilt een beetje. ,,Maar wij beseffen dat er problemen zijn hoor, meneer de burgemeester.'' Ook de minister kijkt nu naar de burgemeester. Die neemt het woord. ,,Wij willen onze plannen uitleggen'', zegt hij. ,,Misschien brengen we ze niet altijd even goed voor het voetlicht. Daar mag u mij best op aanspreken. Maar het gaat ons niet om etniciteit, dat kunt u van mij aannemen.''

Het al eerder afgesproken werkbezoek was op verzoek van de minister aangepast. Zij wilde naar een pand met `overbewoning' in de wijk Pendrecht in Charlois, de snel verkleurende en verarmende deelgemeente waar het spreidingsdebat enkele maanden geleden ontstond. Dus belden Opstelten en Verdonk 's middags om half vijf aan bij een driekamerwoning in een portiekflat. Er bleken één Antilliaanse moeder, drie kinderen, vier kleinkinderen en ,,één of twee logés'' te wonen. Omdat het gezin anoniem wilde blijven, werd de pers geweerd. ,,Er moet in deze stad inderdaad nog veel gebeuren'', concludeerde de minister.

Eerder die middag was ook een bezoek gebracht aan het Rotterdamse `antidiscriminatiebureau' Radar. Rotterdam. Geen plaats voor racisme, stond daar op een affiche. Op een kastje was een foto gezet van het bezoek dat de kroonprins onlangs bracht aan dit ,,misschien wel bekendste antidiscriminatiebureau van het land'' (Opstelten).

Bestuursvoorzitter Abram van Radar citeerde in zijn toespraakje VNG Magazine. Fractieleider Ronald Sørensen van Leefbaar Rotterdam schrijft daarin deze week: ,,In onze stad is een zeer naargeestig plein. Het lijkt wel of het er altijd waait en of er altijd zwervers rondhangen. Het is het plein voor de Laurenskerk. Ook het standbeeld van Erasmus kan weinig aan de ambiance veranderen. Het is volgens mij niet toevallig dat hier één van de meest overbodige stichtingen van Rotterdam gehuisvest is: de stichting Radar.''

Bij datzelfde standbeeld houden volgende week de Rotterdamse Stadpartij en de SP een kleine protestbijeenkomst tegen wat zij zien als ,,de nieuwe tweedeling'' van Rotterdam. Op 10 december, `dag van de rechten van de mens', zullen bij het standbeeld `gedichten voor de vrede' worden voorgedragen.

Fractieleider Kneepkens van de Stadspartij heeft belet gevraagd bij de burgemeester, om zijn ongerustheid uit te spreken over de toon van het spreidingsdebat. Morgenochtend overhandigt GroenLinks Rotterdam de burgemeester ruim duizend handtekeningen ,,tegen verplichte spreiding van allochtonen''.

    • Gretha Pama