Duitse banken gaan meer samenwerken

In de Duitse publieke bankensector gaan steeds meer partijen fuseren en samenwerken. Slechte resultaten, nieuwe wetten en geruchten over overnames door buitenlandse banken blijven niet zonder effect.

Gisteren werd bekend dat de Sparkassen in Keulen en Bonn op zullen gaan in de `Sparkasse Rheinland', waardoor de grootste Sparkasse in Duitsland ontstaat met 5.300 man personeel en een omzet van 27 miljard euro. In Hessen bestaan plannen om de Landesbank (Helaba) en een handvol Sparkassen onder één houdstermaatschappij te brengen. In Beieren en Badem-Württemberg werden onlangs nieuwe vormen van samenwerking gepresenteerd tussen de banken die in handen zijn van de deelstaat (Landesbank) en banken die eigendom zijn van gemeenten (Sparkassen).

De Duitse bankensector bestaat uit drie zuilen: de commerciële beursgenoteerde banken, de coöperatieve Volksbanken en de banken die eigendom zijn van lokale en regionale overheden. De zuilen functioneren naast elkaar.

Fusies en overnames tussen de zuilen zijn vrijwel niet mogelijk en samenwerking tussen bedrijven uit verschillende bloedgroepen kwam tot nu toe moeilijk van de grond.

Het bestaande stelsel staat echter onder druk. De `overheidsbanken' hebben het grote voordeel dat ze goedkoper geld kunnen aantrekken doordat de overheid voor hun leningen garant staat. Dat voordeel vervalt in 2005. Bovendien zijn de marges structureel laag omdat er te veel banken zijn met te veel filialen waardoor de kosten te hoog zijn. Zo zijn er alleen al 500 verschillende Sparkassen. Mede daarom dringen IMF en Bundesbank aan op het doorbreken van het rigide zuilenmodel.

De Sparkassen hebben het voordeel dat ze kunnen leunen op een stabiele inleg van veel kleine spaarders.

De Landesbanken missen die stabiele basis maar beschikken wel over meer kennis op het gebied van productontwikkeling.

Kredietbeoordelaar Standard & Poor's heeft onlangs geconstateerd dat veel Landesbanken na een nauwkeurig onderzoek niet verder zouden komen dan het lage predikaat BBB.

De grote beursgenoteerde banken gingen vorig jaar door een ernstige crisis en gelden sindsdien als mogelijke overnamekandidaten. Een aantal Amerikaanse banken zou bij de Bondsregering al gevraagd hebben of er politieke bezwaren bestaan tegen een overname. ,,Potentiële veroveraars staan al voor de deur'', zei voorzitter Breuer van de Duitse bankiersvereniging.