Biomassa veiliger dan bos

Het telen van biomassa is een ,,veiliger optie'' om het broeikaseffect te beperken dan het aanplanten van bossen, zo stellen onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De teelt van biomassa voor energiedoeleinden leidt tot een snellere en minder onzekere winst voor het klimaat dan de aanplant van bossen op voormalige landbouwgronden.

Veel landen hebben plannen om bossen aan te planten die CO2 opnemen en daardoor bijdragen aan de beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Deze `sinks' (putten waarin CO2 verdwijnt) zijn echter geen betrouwbare bron van reductie, menen de onderzoekers. Zo kan de vermindering van het broeikaseffect door het vastleggen van CO2 weer teniet worden gedaan door het zogenoemde albedo-effect: meer bossen heeft meer absorptie van de warmtestraling van de zon tot gevolg, en dus stijging van de temperatuur op aarde.

Nederland stelt op de klimaatconferentie in Milaan voor om het aanplanten van bossen alleen als tijdelijke maatregel in te voeren. De bedoeling is om op langere termijn de effecten van deze maatregel te onderzoeken en eventueel af te zien van definitieve invoering.