Bedrijfsartsen

Bedrijfsartsen mogen werknemers vanaf 1 januari verwijzen naar medisch specialisten (NRC Handelsblad, 25 november). De ministers van Volksgezondheid en van Sociale Zaken verwachten dat daardoor zieke werknemers eerder hersteld zijn. Gesuggereerd wordt dat een snelle doorverwijzing naar een specialist winst voor de gezondheid met zich mee zal brengen. Dit geldt wel voor mensen met acute ernstige aandoeningen. Maar deze mensen worden ook nu al door de huisarts met voorrang verwezen naar een specialist voor een behandeling.

In de praktijk zie ik echter vaak mensen die langdurig ziek zijn door aandoeningen die ook door een specialist moeilijk te behandelen zijn.

Het gaat daarbij vooral om klachten als rug- en schouderklachten of chronische vermoeidheid. Deze klachten hebben vaak te maken met een te hoog werktempo of minder ideale werkomstandigheden. Ook betreft het klachten die samenhangen met spanningen in de privé- en of werksfeer. Een goede samenwerking tussen huisartsen en bedrijfsartsen is daarbij noodzakelijk.

    • E. Wabeke