Baskische nationalist voor gerechtshof

Het debat rond de aanspraak van de Baskische nationalisten op een eigen staat is gisteren verder verscherpt met het verschijnen van de voorzitter van het regioparlement, de nationalist Juan María Atutxa, voor het Hooggerechtshof. Dit naar aanleiding van zijn weigering om een vonnis uit te voeren waarin de opheffing van de politieke tak van de Baskische terreurorganisatie ETA is bevolen.

Het verbod op de politieke tak van de ETA werd eerder ingesteld aan de hand van de nieuwe wet die partijen verbiedt als zij oproepen of steun geven aan geweld of terreur.

De voorzitter van het regioparlement weigerde evenwel de betrokken partij, voorheen Batasuna en later omgedoopt tot Sozialista Abertzaleak (SA, ofwel Sociaal Nationalisten), te ontbinden. SA staat op de Europese lijst van terreurorganisaties. Atutxa kan naar eigen zeggen de rechterlijke uitspraak niet uitvoeren omdat deze in strijd zou zijn met het reglement van het Baskische regioparlement. Dat stemde in meerderheid tegen het ontbinden van SA. Critici uit de niet-nationalistische hoek menen evenwel dat de parlementsvoorzitter zich heeft te houden aan de algemene wetten die in heel Spanje gelden.

,,Ik kan niet begrijpen dat een gerechtshof een voorzitter van een parlement opdracht kan geven een partij te ontbinden'', verklaarde Atutxa gisteren tijdens de zitting die twaalf uur lang duurde. Na afloop werd de parlementsvoorzitter opgewacht door zijn nationalistische partijgenoten die de nationalistische hymne aanhieven.

De juridische confrontatie draagt bij aan de steeds verder verhardende sfeer tussen de centrale regering in Madrid en de nationalistische regioregering in Baskenland. Dat proces kwam op gang nadat de Baskische regionale president Ibarretxe eerder dit jaar een plan presenteerde voor een Baskenland ,,in vrije associatie met Spanje''.