A4 Delfland

Het wordt peperduur, maar er is dan ook vijftig jaar over gepalaverd als het ontbrekende stukje snelweg omstreeks 2010 wordt opengesteld voor het verkeer. Tussen Delft en Schiedam zal de A4 worden doorgetrokken. De autoweg die Amsterdam met Rotterdam moet verbinden eindigt voorbij Rijswijk nu nog op een hek. Voor de aansluiting met de ring om Rotterdam, een stukje van 6,8 kilometer, ligt het talud al dertig jaar klaar, maar asfalt is er nooit gekomen. De voltooiing van de A4 door Delfland is stelselmatig tegengehouden door milieugroeperingen, gesteund door de lokale en provinciale overheden. De Tweede Kamer liet zich daar gewillig door beïnvloeden. Minister Peijs (CDA, Verkeer) heeft eindelijk besloten dat de A4 moet worden afgemaakt. Gelijk heeft ze. Haar ministerie stelt 475 miljoen euro beschikbaar, waardoor de rijksbijdrage per kilometer weg op 73 miljoen euro komt. Dat is inclusief milieuprocedures en onderzoek naar nog meer varianten. Hoewel iedere snelweg anders is en de kosten van kunstwerken, grond en onteigeningen uiteenlopen: de acht kilometer van de pas geopende A5 langs Schiphol naar Haarlem heeft 305 miljoen euro gekost, 38 miljoen per kilometer. Het stukje A4 is bijna twee keer zo duur als de nieuwe snelweg door de Haarlemmermeer.

Snelwegen inpassen in de Randstad is lastig en iedere complicatie levert extra kosten op. De extreem trage besluitvorming is een kostenpost op zichzelf. Over de A4 Delfland wordt sinds de jaren zestig gepraat. Het kan nog gekker: over de verlengde Landscheidingsweg, de noordelijke rondweg van Den Haag die van Voorburg langs Wassenaar loopt, is sinds de jaren dertig van de vorige eeuw gepraat en nu pas is deze weg er gedeeltelijk gekomen.

Lokaal protest onder het motto `niet in mijn achtertuin' houdt de aanleg van infrastructuur tegen, maar veel groter is het verzet van milieubewegingen. Hier is een bedrijvigheid van milieurapportages, bezwaarprocedures en geprofessionaliseerde pressie uit voortgekomen, waardoor het besluitvormingsproces wordt vertraagd en in specifieke gevallen effectief wordt geblokkeerd. Het politieke tij lijkt te keren. Onder de paarse kabinetten is een aantal ingrijpende infrastructurele besluiten genomen. Peijs laat zien dat ze eveneens wil doorzetten en ze kan op steun rekenen van de Kamer. De PvdA-gedeputeerde van Zuid-Holland die verantwoordelijk is voor verkeer, heeft het nog niet begrepen. Hij wil nog enige tientallen miljoenen extra van het rijk voor meer milieumaatregelen tussen Delft en Schiedam. Er zijn grenzen en de A4 Delfland is de grens van vertraging en begroting ruimschoots gepasseerd.